ИСУ "Методий Драгинов"

   Обучене в условията на COVID-19

 

   1. и 2. април са неучебни за учениците от община Велинград

 

   Прием на ученици

 

   Годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

 

   Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2020/2021 година

 

    Училищни учебни планове за 2020/2021 учебна година - НЕ, ПЕ, ГЕ

 

    Стратегия за развитие на СУ "Методий Драгинов" за периода 2016 - 2020 година

 

    План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището за периода 2016 - 2020 година

 

   Етичен кодекс на училищната общност

 

   Отчети за изпълнение на бюджета

 

   Защита на личните данни

 

   Административни услуги

 


Форми на
обучение


Проекти

Профил на
купувача


Документи

Директория
на Директора