СУ "Методий Драгинов"

Форми на обучение

Форми на обучение през 2022/2023 учебна година

Форми на обучение през учебната 2022-23 година

Форми на обучение през 2020/21 учебна година

ГРАФИК ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2021-2022

Организация на самостоятелна форма на обучение в СУ "Методий Драгинов" за учебната 2020/21 година

График за консултации с ученици в самостоятелна форма на обучение

Януарска сесия на учебната 2020/21 година за учениците в самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение