Лаборатория за иновации

 

СУ „Методий Драгинов“ споделя опит в „Училищна лаборатория за иновации“ в гр. Гоце Делчев
В периода 23.04.2024 г. – 26.04.2024 г. ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, бе домакин на „Училищна лаборатория за иновации“.
Учители от 11 иновативни училища представиха добри практики, свързани с интердисциплинарността, с учене чрез проекти, с мястото на изкуствения интелект в проектно базираното обучение, с привличане на родителите като партньори, с използване на игровия метод при изработването на ученически проекти. Лабораторията за иновации е една от петте по НП „Иновации в действие“ и е в тематично направление „Проектно-базирано обучение и интегрирано знание“. Тя стартира официално с приветствия от началника на кабинета на министъра Наталия Михалевска, експерти от МОН и РУО-Благоевград, представители на местната власт и на училищното настоятелство и Обществения съвет към ПМГ.
СУ „Методий Драгинов“ бе представено от директора г-жа Дуня Бошнакова, г-жа Мария Водева и г-н Милен Налбантов.
В творческа работилница с ученици от 5. клас на училището домакин г-н Налбантов и г-жа Водева проведоха интердисциплинарен урок по история и цивилизации и математика на тема: „Наследството на Александър – епохата на елинизма“. Те впечатлиха присъстващите, като демонстрираха разнообразни подходи за обучение и преподаване, които отговарят на съвременните предизвикателства в образованието. В хода на урока бяха използвани и най-новите постижения на технологичната революция.
Екипът ни се включи и в дискусия на тема: „Учене чрез проекти – ключ към ефективност в образователния процес“, като демонстрира успешно реализирани проекти в училището ни.
По време на събитието бяха представени нови идеи чрез съвместно сътрудничество между образователни институции, експерти от академичните среди и висши училища. Всички 11 училища, които участват в лабораторията – ПМГ „Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев, НУ „Д. Благоев“ в Стара Загора, Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев, НПГГСД „Сава Младенов“ в Тетевен, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Монтана, ОУ „Св. Иван Рилски“ в Перник, ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив, ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград, СУ „Методий Драгинов“ в с. Драгиново, 81. СУ „Виктор Юго“ в София, и ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград, ще изготвят общ краен продукт– интернет портал, в който ще се публикуват полезни методически материали.СУ „Методий Драгинов“, 30.04.2024 г.