Остават: 31 м., 41 с.
от час №5,
край в: 12:35

Часове за 5-12 клас: 40 минути, голямо междучасие след 3. час - 20 мин.