Прием в 1. клас

График на дейностите по прием на учениците в първи клас за учебната 2024/2025 година

 

Прием в 8. клас

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА (към 22.12.2023 г.)

СПИСЪК ИЗДАТЕЛСТВА УЧЕБНИЦИ ООП

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/ СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФEСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 2022-2023 уч. година