1 / 3
СУ "Методий Драгинов"
2 / 3
3 / 3
СУ "Методий Драгинов"

ИСУ "Методий Драгинов"

   Обучене в условията на COVID-19

 


Информация за карантинирани паралелки

 


Училище посланик на Европейския парламент

 


Иновативно училище

 

Еразъм +

 

 

   Годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

 

   Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2020/2021 година

 

    Училищни учебни планове за 2020/2021 учебна година - НЕ, ПЕ, ГЕ

 

    Стратегия за развитие на СУ "Методий Драгинов" за периода 2016 - 2020 година

 

    План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището за периода 2016 - 2020 година

 

   Етичен кодекс на училищната общност

 

Финансови отчети

 

   


Форми на
обучение


Проекти

Профил на
купувача


Документи

Директория
на Директора