УЧИЛИЩЕ ПОСЛАНИК НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Още

Какво знаете за институциите на Европейския съюз?

Повечето хора се затрудняват да отговорят на този въпрос.

А знаете ли, че институциите са 7? Научете повече.

ЕП

Европейски парламент

ЕК

Европейска комисия

СЕ

Съветът

Основни дейности

за развитие в посока към активно европейско гражданство

ОСВЕДОМЕНОСТ

Запознат ли си

с Европейския съюз?

ИНФОРМИРАНОСТ

Запознай се

с Европейския съюз

ОБУЧЕНИЕ

Придобий

демократични умения

АКТИВИРАНЕ

Твоят глас

в Европейския съюз

Избрани последни дейности

6 май 2020 г.

"Какво е Европа за мен?"

2 май 2020 г.

Интервю на младши посланик с наш сънародник във Федералната република

05 май 2020 г.

Интервю на младши посланик с лекари от Велинград.