СУ "Методий Драгинов"

 

Обучене в условията на COVID-19

 

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

План за действие в условия на COVID-19

Ново: Условията и документи за преминаване в ОРЕС за отделен ученик

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Правила за организиране на работата през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19