Бюджет към 01.01.2024 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Бюджет към 01.01.2023 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Бюджет към 01.01.2022 г. - д.д. 322 и д.д. 326

Бюджет към 01.01.2022 г. - д.д. 308

 

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. към 30.09.2021

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. към 30. септември

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. към 30. юни

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. към 31. март

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година