СУ "Методий Драгинов"

За нас

За училището

 старото крило на училището 
Южното (старото) крило
 главният вход на училището 
Главният вход
 новото крило на СОУ "Методий Драгинов" 
Източното (новото) крило

 

    Средно училище „Методий Драгинов“  - село Драгиново, община Велинград, има стогодишна история. Това е училище с неповторим облик и доказан авторитет. Днес в него се обучават 499 ученици от първи до дванадесети клас в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Наименованието на училището е Средно училище „Методий Драгинов“.
Седалището на училището е в село Драгиново, община Велинград.
Официалният адрес е ул „Кирил и Методий“, №1.
Училището е общинско. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според етапа и степента на образование е средно от І до XII клас.
Училището осигурява общообразователна и разширена подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
Предимство на училището е целодневната организация на учебния ден, в която са сформирани 8 полуинтернатни групи от I до IVклас. Училището осигурява обедно хранене и целодневно обучение на 224 ученици.
          В Средно училище „Методий Драгинов“ работи екип от 43 добре подготвени и мотивирани специалисти, които възприемат работата си като призвание и мисия в обществото, за да възпитат у учениците любов към науката. Затова нашите ученици се представят достойно на олимпиади и състезания. Печелили сме призови места на общинско, областно и национално ниво. 
           Едновременно с това ние, ученици и учители, ценим и съхраняваме обичаите, завещани от дедите ни. Село Драгиново се слави със своите неповторими традиции. Носител е на приза „Уникално европейско селище“. Заслуга за това има и нашето училище. В клубовете за извънкласна дейност се проучват старинни обичаи, занаяти, предания и песни. Правят се възстановки, изработват се традиционни предмети за бита. Девизът на нашето училище е: „Ценим традицията, градим настоящето, сътворяваме бъдещето“.
За постигане на целите си училището работи в партньорство с Училищно настоятелство, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ,както и с органите на местната власт и неправителствени организации.

Можете да видите презентацията и в нов подпрозорец с опция за цял екран.

Химн на СОУ "Методий Драгинов"

текст: Милен Евтимов Налбантов, музика: Любка Папаркова

 

Училище наше любимо,
училище факел бъди
и слънце в небето ни синьо,
и огън във наште души!

По стъпките славни вървиме
растем ние бодри чеда,
възражда се нашата сила
за нови безкрайни дела.

Родино прекрасна и мила,
за теб ние учим, рестем,
в мечтите ни цялата ти си
и всичко за теб ще дадем.

Училилище наше любимо,
училище наше здравей!
Високо в небето ни синьо,
трицветното знаме развей!

За село Драгиново

изглед от село Драгиново
карта на местоположението на Драгиново
Златен печат за уникално европейско селище

 

 

 

 

 

Грамота за удостоверяване на Драгиново за уникално европейско селище

Грамотата за удостояване на Драгиново за уникално европейско селище

Златен печат за удостоверяване на Драгиново за уникално европейско селище

Отпечатъкък на Златният печат за удостояване на Драгиново за уникално европеско селище

"Златният печат" удостоверяващ, че Драгиново е уникално европейско селище

 

    Село Драгиново е разположено на 3 км. северно от Велинград. Населението му наброява над 5 000 души. Известно е с горещите минерални извори и уникалните си традиции и обичаи - пролетният празник "Кърчибук" (27 март), боядисването на яйца на Гергьовден, сватбените маски и др.

    През 2008 г. е обявено за уникално европейско селище.

 

Още за Драгиново:

Сайт на Драгиново

Комплекс "Амос"

Спа-хотел "Сарай" - Драгиново

Комплекс "Арапов"

PageRank     изтегляне на Google Chrome     изтегляне на mozilla firefox