СОУ "Методий Драгинов"

 

 

 

 

Кратка история на училището

 

 

Преди

    Дълги години в село Драгиново има само духовно училище. Както във всички мохамедански училища, така и тук съществува мектеб (училище) към джамията за заучаване на молитви. Методът на преподаване е подражанието – учителят диктува дадена молитва, а ученикът я повтаря, докато я научи наизуст, после се пристъпва към заучаване на елифа (арабска азбука) и след това се преминава към четене на Корана. Такова училище има чисто религиозен характер и подготвя децата само да четат молитви и да се подписват на староарабски. За това обучение няма срок. Успелите завършват с „хатим” (цялостно четене на Корана), а някои от желаещите могат да продължат образованието си в по-висша степен – медресета.

 

 

Началото

старото училище в Драгиново
Старото училище срещу джамията

  

 През учебната 1881/1882г. в село Каменица (тогава на 5 км от Драгиново)се открива отделение за помачета... Новото светско училище в село Драгиново е открито през 1914 година. Живите свидетели от онова време добре си спомнят песента на училищния звънец в двора на джамията, където е построена паянтова постройчица с две учебни стаи. Архивните материали разказват за първата учителка Мара Тачева и нейната борба срещу местните първенци, които недооценяват ролята на новото училище. След Първата световна война Спиро Василев също не успява да се пребори с упоритата съпротива.

 

Първите стъпки

първите учители  в Драгиново
Първите учители

 

   

    За трудните години Величка Карова си спомня:
„Бяхме трима учители – аз, Тота Тодорова и Г. Похлупков. В първия учебен на 1925г. ни посрещнаха само ходжите и все пак почнахме. Какви условия ни бяха създадени! Учехме в две класни стаи до джамията. Освен черна дъска с триножник и примитивно сметало – друго нямаше. Хигиената не мога да опиша... ние с Георги пътувахме, но баба Тота беше принудена да сваля през ношта черната дъска, да я покрива с едно одеяло и така да спи...”

 

първият випуск ученици  в Драгиново
Първият випуск - 1927г.

 

 

 

   Въпреки трудностите, началото е поставено и просветното дело бавно, но сигурно си пробива път. Пълноценни редовни занимания се водят от учебната 1924/1925година и през пролетта на 1928г. завършва първият випуск от четвърто отделение.

 

След войната

детска градина  в Драгиново
Първата детска градина - 1950г

  

  През 1947 г. в Драгиново завършва първият випуск основно образование, а заедно с тях и тези от вечерната прогимназия. Прогресът бавно си пробива път. Минават години на упорита борба между старото и новото.

   Едва през 1960г. момичетата разкриват лицата си в училище и започват да носят манти с бели якички.

   През 1962г. разтвяря врати нова дестекласна сграда. През 1982г. е направена пристройка с 12 класни стаи.

 

Днес

тържество СОУ "Методий Драгинов" - с. Драгиново
Училищно тържество

  

 Днес в училището се обучават над 500 ученика в кабинети със съвременна материална база.

На 1.ІХ.2009г. училището е преобразувано в СОУ.