СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

"В света на техниката" -

открит урок във 2. клас

    На 25.01. 2021г в ИСУ „Методий Драгинов“ се проведе открит урок във IIб клас на тема: "В света на техниката“. Основен метод на преподаване бе CLIL или „Съдържателно-езиково интегрирано обучение“. Сузанка Муртева – класен ръководител на IIб клас приложи на практика усвоените иновативни техники на преподаване. През месец ноември група от трима преподаватели посети структуриран курс в ETI (Executive Training Institute) –  Малта, чиято основна тема бе приложението на CLIL в обучението. Методът CLIL е иновативен, защото позволява интегрираното преподаване на учебен предмет с изучаването на чужд език. В процеса на работа малките ученици се запознаха с наименованията, основното ръководство за работа и безопасност на електрическите уреди на роден и на английски език. Малчуганите проявиха висока активност, защото материалът бе представен по лесен, забавен и интересен начин от младата преподавателка. Сузанка Муртева грабна вниманието на децата с множество нагледни материали, игрови подход и употребата на дигитални технологии. Второкласниците участваха в урока с неприкрито желание. Те изразиха и задоволството си от новия начин на преподаване. Учениците вдигаха ръка, ставаха на крака, чуваше се нетърпеливото „Аз, госпожо, аз“. 


    Методът CLIL e насочен към развитието на креативност и самостоятелност у учениците. А тънкостите по преподаването с иновативния метод нашите преподаватели усвоиха при посещението си на курс:„CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL“ в Executive Training Institute – ETI, Малта. Те бяха впечатлени от високото професионално ниво на преподавателката с български произход Роберта Басарболиева. „Тя направи часовете ни безкрайно интересни и ни въведе в тънкостите на метода CLIL неусетно и завладяващо. Останахме очаровани от нейните знания и умения и невероятната способност да „събуди“ ентусиазма и енергията на аудиторията. Занятията бяха съчетание на теоретични знания и практическото им приложение. Щастливи сме, че срещнахме тази талантлива и невероятна българка в далечна Малта и че чрез наученото там провокираме мисленето и обогатяваме знанията на нашите ученици.“ – споделиха участниците в структурирания курс по програма Еразъм+.