СУ "Методий Драгинов"

  Уроци по история и цивилизации за 6. клас
  по новата учебна програма

 1. Епохата на Европейското средновековие (V - XV век)

 2. Ранната християнска църква

 3. Великото преселение на народите

 4. Древните българи и славяни във Великото преселение на народите

 5. Могъщество на Византийската империя (V-VII век)

 6. Владетел и общество във Византи (IV-XI век)

 7. Възникване и разпространение на исляма

 8. Арабският халифат (VII-XI век)

 9. Империята на Карл Велики (768-814)

 10. Обществото в средновековния Запад (VI-X век)

 11. Създаване и укрепване на Дунавска България

 12. България през първата половина на IX век

 13. Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий

 14. Възходът на християнска България

 15. Златният век на старобългарската култура

 16. България при цар Петър I (927-969)

 17. България и Византия (кр. на Х—XII век)

 18. Изграждане на западноевропейските държави (IX-XI век)

 19. Всекидневният живот в Европа (V-XI век)

 20. Културата на християнска Европа (V-XI век)

 21. Християнската църква (VII-XI век)

 22. Градовете в европейския Запад (XII-XV век)

 23. Всекидневието в средновековния Запад (XII-XIV век)

 24. Разделената Църква (XII-XV век)

 25. Кръстоносните походи

 26. Българското царство при Асеневци (1185—1241)

 27. Общество и всекидневен живот в България (кр. на XII—XIV в.)

 28. Франция и Англия по пътя на централизацията

 29. Свещената Римска империя и нейните източни съседи (XII – XV в.)

 30. Балканският полуостров през XV в.

 31. Култура и културно наследство на средновековна България (кр. на XII—XIV в.)

 32. Завладяването на Балканите от османците

 33. Културно наследство на средновековна Европа (XII—XIV в)

 34. Европа се отваря към света (XIV—XV в.)

 35. Османската империя и нейните поданици

 36. Селата и селяните

 37. Градовете и градският живот

 38. Съпротивата на българите срещу османската власт (XV—XVII в.)

 39. Православната вяра и съхраненото културно наследство
 

Използвани източници: Учебник по история и цивилизации, издателство „Просвета Плюс“, автори Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров; Уикипедия и др.