СУ "Методий Драгинов"

История и цивилизации за 5 клас


  Уроци по история и цивилизации за 5 клас по новата учебна програма

 1. Историята и нейните източници

 2. Времето и пространството в историята

 3. Работилница I - Правилата на историята. Работа с линия на времето и хронология

  Работилница II - Материални и писмени източници на историята

  Работилница III - Работа с историческа карта

 4. Началото на човешката история

 5. Голямата промяна през новокаменната епоха

 6. Днешните български земи през праисторическата епоха

 7. Изкуство и вярвания на праисторическия човек

 8. Зората на цивилизацията – земите край Нил, Тигър и Ефрат

 9. Първите писмености

 10. Древен Египет – държава с хилядолетна история

 11. Фараонът и неговият народ

 12. Религията на древните египтяни

 13. Първите държави в Месопотамия

 14. Големите източни империи – Асирия и Персия

 15. Владетел и общество в Месопотамия

 16. Религиозните вярвания на жителите на Месопотамия

 17. Културата на Древния изток

 18. Древните евреи

 19. Началото на елинската цивилизация

 20. Богове и герои в Древна Елада

 21. Полисът и неговите жители

 22. Спарта и Атина

 23. Войните в живота на древния елин

 24. Всекидневието на елинския град

 25. Празници и игри в Древна Елада

 26. Елинската култура

 27. Империята на Александър Велики

 28. Наследството на Александър – елинистическата епоха

 29. Древна Тракия. Царството на одрисите

 30. Общество и всекидневен живот на траките

 31. Религиозните вярвания на траките

 32. Тракийските гробници и съкровища

 33. Основаването на Рим

 34. Римската република

 35. Господарите на Средиземноморието

 36. От република към империя

 37. Римската империя

 38. Всекидневният живот в Римската империя

 39. Римските провинции в днешните български земи

 40. Възникване и разпространение на християнството (I - III в.)

 41. Краят на Римската империя и триумфът на християнството


Използвани източници: Учебник по история и цивилизации, издателство „Просвета Плюс“, автори Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Йорданов Иванов; Уикипедия и др.

В началото