СУ "Методий Драгинов"

Обществен съвет на СУ "Методий Драгинов"

Предстоящо заседание на 14.03.2017 г. от 17:00 часа

Състав на членовете на  обществения съвет

Представители на родителите:

 1. Миглена Александрова Арапова
 2. Венета Пламенова Шаркова
 3. Цанко Манушов Алендаров
 4. Джемал Джемалов Дедов
 5. Силвия Бисерова Сеферова
 6. Десислава Цанкова Атипова

Представител на Община Велинград:
Десислава Бисерова Лилова

 Резервни членове:

 1. Сузана Салиева  Кючукова
 2. Миглена Петкова Фетова
 3. Миглена Каменова Кеова
 4. Анета Петрова Кичикова
 5. Райме Алишова Есева
 6. Айше Османова Гуджова
 7. Илияна Иванова Гешева

Заповед за определяне състава на членовете на  обществения съвет в СУ „Методий Драгинов”

Правилник за създадаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.