Прием на ученици в 8. клас

Справка за броя на свободните места за прием на ученици в VIII клас

Процедура за попълване на незаетите места след трети етап на класиране на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Утвърден държавен план – прием за учебната 2021 -2022 година

1. Профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език – 1 брой – профил „Природни науки“

с профилиращи предмети по Наредба №7/11.08.2016 г.  за профилираната подготовка – Биология и здравно  образование и Химия и опазване на околната среда;
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – биология и ЗО и ФВС

 

2. Паралелка за придобиване на  професионална квалификация – 1 брой - специалност „Производство на облекло от текстил“/код 5420501/,
професия „Оператор в производство на облекло“ /код 542050/ – втора квалификационна степен.

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – БЕЛ и изобразително изкуство

 

3. Паралелка за придобиване на професионална квалификация - 1 брой - специалност „Автотранспортна техника“ /код 5250101/,
професия „Техник по транспортна техника“ /код 525010/ - трета квалификационна степен.
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – БЕЛ и Технологии и предприемачество

 

 

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

(утвърден със заповед № РД09 -1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката)

 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/ 01.09.2016 г.

  05 – 07 юли 2022 г.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

       до 12 юли 2022 г.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

        13 – 15 юли 2022 г.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

          до 20 юли 2022 г.

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

          21 – 22 юли 2022 г.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

          25 юли 2022 г.

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

          26 – 27 юли 2022 г.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

         29 юли 2022 г.

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

         01 – 02 август 2022 г.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

        до 03 август 2022 г.

  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване /определя се от директора/

        до 10 септември 2022 г.

  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 14 септември 2022 г. вкл.