СУ "Методий Драгинов"

Проект "Твоят час"

    За втора година в СУ „Методий Драгинов” стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани 27 групи:

 

Ръководител

Група

1

Албена Бушнакова

Обучителни трудности по БЕЛ

2

Албена Бушнакова

В света на математиката

3

Алиш Чаушов

Обучителни трудности по математика-III клас

4

Асен Садъков

"По сценарий" на английски

5

Атидже Налбантова

Знания за здравето

6

Атина Перчинкова

Обучителни трудности по БЕЛ

7

Ахмед Юруков

Спортувам за здраве

8

Василка Вецова

Обучителни трудности по математика

9

Венцислав Атипов

География без граници

10

Димитър Райчев

Обучителни трудности по математика

11

Елена Боянова

Лесен английски

12

Елена Боянова

Пътувам и общувам

13

Еми Чикерова

Сръчковци

14

Ибрям Налбантов

Туризъм

15

Красимира Пачалова

Мажоретен състав

16

Красимира Пачалова

Фолклор на етносите - ромски фолклор

17

Маргарита Дженева

Уча и пея на английски език

18

Мария Водева

Обучителни трудности по математика

19

Медиха Мазълова

Млад еколог

20

Миглена Садъкова

"Вече съм грамотен" -обучителни трудности по БЕЛ

21

Миглена Садъкова

Млад родолюбец

22

Мустафа Налбантов

Туризъм в родния край

23

Роза Кафеджиева

В света на литературата

24

Славчо Джиев

Природа  и спорт

25

Юлия Тахчиева

Обучителни трудности по БЕЛ

26

Юлия Тахчиева

Чета, творя и играя

27

Янка Спасова

Екоразходки

 

 

 

 

Анкетна карта

 

 

 

 

     l