СОУ "Методий Драгинов"

Клуб "Ужасната история"

флаг на Европейски съюз              ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05              лого Европейски социален фонд
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

проект "УСПЕХ"

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд.“
Сократ 

иТВ
иТВ - първо предаване

 

 

клуб "Ужасната история" - 2012 г.

2011/2012 уч. год.:
История за феновете на музиката, музика за феновете на историята.

 

клуб "Ужасната история" - 2013 г..

2012/2013 уч. год.: иТВ.

2013/2014 уч. год: Историята на моето училище

 

"Клуб "Ужасната история" направи изключително забавен, интересен и нестандартен прочит на историята."

 вестник "Чепинец"          

Клуб "Ужасната история" в bTV "Аз, репортерът"- 2012 г.

Клуб "Ужасната история" в bTV "Аз, репортерът"- 2013 г.

Ръководител на клуб "Ужасната история" - Милен Налбантов