СУ "Методий Драгинов"

34. Робството през Новото време

План по история за 8. клас на урок №34
"Робството през Новото време"

      1. Какво е робство?
                А) Робовладението - обществено-икономическа система, при която хора, наричани роби, са разглеждани като собственост на други хора, наричани робовладелци.
                Б) Робите -  не притежават лична свобода и са експлоатирани за принудителен труд
2. Робството през XIX век
                А) движението на аболюционистите—за отмяна на робството
                Б) крепостничеството—особена форма на робството
                - крепостните селяни се отличават от робите само по това, че не могат да бъдат продавани отделно от земята
                - крепостните имат само на теория някои права, които обаче могат да се променят от техния господар
                - в Русия крепостното право е премахнато от император Александър II през 1861 (затова е наречен Цар Освободител)
3. Робството в Османската империя
                А) положението на балканските християни
                - имат право на собственост, наследяване и придвижване
                - робство в античния смисъл да думата не съществува, въпреки че се среща
                - използване на думата робство“ през Възраждането
                               - използване за мобилизиране на българите в борбата за политическа независимост
                               - за обозначаване на опасностите от гръцкото културно влияние


Презентация по история за 8. клас на урок №34
"Робството през Новото време"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Тест по история за 8. клас върху урок №34
"Робството през Новото време"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Тест по история за 8. клас върху всичко изучено до урок №34
"Робството през Новото време"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


За нов тест с нови 10 въпроса - обновете страницата.

Още материали по история и цивилизации за 8. клас

Речник на думи и понятия

Хронология на по-важните събития

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре