СОУ "Методий Драгинов"

Хронология на по-важните събития изучавани по история и цивилизация за 6 клас

 

Дата

събитие

 

ХVІІІ-ХІХ век

Българско възраждане

 

 

1762

Паисий Хилендарски написва“История славянобългарска”

 

 

1824

Д-р Петър Берон издава “Рибния буквар”

 

 

1835

В Габрово Неофит Рилски открива с помощта на Васил Априлов първото бълг. светско училище

 

 

1835

Велчовата завера

 

 

1840

Анастасия Димитрова открива в Плевен първото девическо училище

 

 

1841

Нишкото въстание

 

 

1841 -1843

Браилските бунтове

 

 

1844

Константин Фотинов издава първото българско списание – “Любословие”

 

 

1846

Найден Геров открива в Копривщица пърото класно училище

 

 

1846

Иван Богоров издава първия вестник – “Български орел”

 

 

1850

Видинското въстание

 

 

1859

В Болград е открита първата българска гимназия

 

 

1856

Открити са първите читалища – в Шумен, Лом и Свищов

 

 

1860

“Великденската акция” на цариградските българи

 

 

1862

Георги Раковски създава Първата българска легия

 

 

1867

Четите на Панайот Хитов и Филип Тотю

 

 

1868

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

 

 

1870

Създава се самостоятелна българска ехзархия

 

 

1873 .19.ІІ

Обесването на Васил Левски

 

 

1876 .1.VІ.

Загива Христо Ботев

 

 

1876 .20.ІV

В Копривщица избухва  Априлското  въстание

 

 

1878 .13.VІІ.

Подписан е Берлинският договор – България се разделя на 5 части

 

 

1878 .3.ІІІ.

Подписан е Сан-Стефанският мирен договор – България се освобождава от турска власт

 

 

1878 .5.Х.

Избухва Кресненско-Разложкото въстание

 

 

1879 .16.ІV.

Приета е Търновската конституция

 

 

1879.17.ІV.

Избран е за княз Александър І Батенберг

 

 

1881 -1883

Режим на пълномощията на княз Александър І

 

 

1885 .2.ХІ.-1886

Сръбско-българската война

 

 

1885 .6.ІХ.

Съединението на Княжество България с Източна Румелия

 

 

1886 .VІІІ.

Преврат, контрапреврат и абдикация на Александър І

 

 

1887 .25.VІ.

Избран е за княз Фердинанд І Сакскобургготски

 

 

1887 -1894

Премиер е Стефан Стамболов

 

 

1894 -1899

Премиер е Константин Стоилов

 

 

1903. 2и19.VІІІ.

Избухва Илинденско-Преображенското въстание

 

 

1908 .22.ІХ.

Обявена е независимостта на България

 

 

1912.5.Х.

Начало на Първата балканска война

 

 

1913 .16.VІ.

Начало на Втората балканска (междусъюзническа) война

 

1914

Открито е първото светско училище в Драгиново

 

1915 .Х.

България се включва в Първата световна война на страната на Централните сили

 

1918 .29.ІХ.

Подписано е Солунското примирие

 

1919 .29.ХІ.

Подписан е Ньойският мирен договор

 

1919 -1923

Премиер е Александър Стамболийски

 

1923 .9.VІ.

Преврат, извършен от Военния съюз и Народния сговор

 

1923 .VІ.

Въстание на земеделците

 

1923 .ІХ.

въстание на комунистите

 

1923 -1926г.

Премиер е Александър Цанков (“кървавият професор”)

 

1926 -1931г.

Премиер е Андрей Ляпчев

 

1931 -1934г.

Управление на Народния блок

 

1934 .19.V.

Преврат, извършен от политически кръг “Звено”

 

1940

Румъния връща на България Южна Добруджа

 

1941 .1.ІІІ.

България се присъединява към Тристранния пакт

 

1944.9.ІХ.

Преврат, извършен от Отечествения фронт; премиер става Кимон Георгиев

 

1946 .15.ІХ.

България е обявена за република

 

1947 -1989

Тоталитарно управление на БКП

 

2004

България е приета  в НАТО

 

2007.1.І.

България е приета в Европейския съюз

 

 

Използвани източници: учебник по история и цивилизация на издателство "Просвета", автори: Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова.