СОУ "Методий Драгинов"

Хронология на по-важните събития изучавани по история и цивилизация за 5 клас

Дата (период)

Събитие

Старокаменната епоха

Първи следи от хора по българските земи

Новокаменната епоха

Поява на земеделието

V в.пр.Хр.

Терес основава Одриското царство

ІV в. Пр.Хр.

Македонският владетел Филип ІІ завладява траките

І в.сл.Хр.

Римляните завладяват траките

632 г.

Хан Кубрат основава Стара Велика България

681 г.

Хан Аспарух основава славянобългарската държава (Дунавска България)

705 г.

Хан Тервел получава титлата “кесар” и областта Загоре

718 г.

Хан Тервел побеждава арабите край Константинопол

809г.

Хан Крум превзема Сердика (София)

811г.

Българите, водени от хан Крум побеждават византийците в битката при Върбишкия проход

855г.

Кирил и Методий създават славянската азбука

864г.

Княз Борис І покръства народите, които живеят в България

917г.

Цар Симеон побеждава византийците при река Ахелой

971 г.

Източна България е завладяна от Византия

986 г.

Битката при Траянови врата

1014г.

Битката при с. Ключ

1018г.

България пада под византийска власт

1040 г.

Избухва въстанието на Петър Делян

1071 г.

Избухва въстанието на Константин Бодини и Георги Войтех

1185 г.

Въстанието на Асен и Петър – България се освобождава от византийска власт

1205 г.

Битката при Одрин – българите, водени от цар Калоян побеждават рицарите-кръстоносци

1230 г.

Битката при Клокотница – цар Иван Асен ІІ побеждава епирския владетел Теодор Комнин

1277 г.

Избухва въстанието на Ивайло

1389 г.

турците завладяват Добруджанското деспотство на деспот Добротица.

1393 г.

Османците завладяват град Търново

1395 г.

Краят на Търновското царство на цар Иван Шишман

1396г.

Турците завладяват Видинското царство на цар Иван Срацимир -  цяла Бълария пада под турска власт

1404 г.

Въстанието на Константин и Фружин

1443/1444г.

Кръстоносният поход на Владислав Варненчик и Янош Хунияди

1598г.

Първо търновско въстание

1686г.

Второ търновско въстание

1688г.

Чипровско въстание

1689г.

Въстанието на Карпош

 

Използвани източници: учебник по история и цивилизация на издателство "Просвета", автори: Райна Гаврилова, Пламен Павлов, Румяна Кушева