СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Сайтове, които ученици и учители могат да използват с образователна цел

Kahoot

Образователен сай, в помощ на ученици и учители

С Kahoot могат да се създават образователни игри, както и да се използват вече създадени такива.

bookcreator

Образователен сай, в помощ на ученици и учители

С bookcreator Могат да се създават електронни комикси и книги

Quizizz

Образователен сайт в помощ на ученици и учители

С Quizizz могат да се създават образователни игри.

Symbaloo

Образователен сайт в помощ на ученици и учители

Със Symbaloo може да организирате сайтовете, които използвате, с пряка връзка.

Animoto

Образователен сай, в помощ на ученици и учители

С Animoto може да създавате кратки видеа.

Edmodo

Образователен сай, в помощ на ученици и учители

Edmodo може да се използва като връзка с учениците. Има много образователни ресурси, видеа и образователни игри.

Edpuzzle

Образователен сайт, в помощ на ученици и учители

Edpuzzle може да се използва за създаване или обработване на видеа, а също и за създаване на виртуална класна стая.

Lyricstraining

Образователен сай, в помощ на ученици и учители

Lyricstraining предоставя интерактивен подход към любими песни за упражняване на уменията за слушане с разбиране – за преподаватели по различни езици.

Google classroom

Образователен сай, в помощ на ученици и учители

  С Google classroom - приложение в Google Play, което може да се използва за създаване на виртуални класни стаи.

 

Страницата е подготвена по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 (КА1), сектор "Училищно образование".

Публикувано на 26.05.2020 г.