СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Състезание по ориентиране

    На 25.04.2018г. се проведе състезание с по ориентиране сред природата. Участие в състезанието взеха учениците от петите класове на СУ „Методий Драгинов“. Учениците се справиха успешно, като право място взе отборът на V В клас, с класен ръководител Еми Чикерова. Второ място взе отбора на V А клас, с класен ръководител Асен Садъков и на трето място се класира отбора на V Б клас, с класен ръководител Венера Тодорова.

    

  

Публикувано на 27.04.2018