СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

СЕДМИЦА НА ПРИРОДО -МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

24.04-28.04.2017г.

24.04. (понеделник) - "Парцалфест" - изложба на предмети от отпадаъчни материали;
25.04. (вторник) - "Ние знаем, ние можем!" - интегрирано състезание по човекът и природата и математика в VI - те класове. 
(Представени са  от три отбора, съответно: VIa - отбор "Дарвин"; VIб - отбор "Нютон"; VIв - отбор "Питагор". Състезателите участваха в 5 кръга: I-ви кръг- Решаване на кръстословици, в които са използвани понятия от трите модула-физика, химия и биология на предмета човекът и природата и математиката; II-ри кръг - Решаване на задачи от човекът и природата; III-ти кръг - Решаване на задачи по математика; IV-ти кръг - Опити от човекът и природата и V-ти кръг - Представяне на презентации. Отбор "Дарвин" спечели.);
26.04. (сряда) - Изложба от модели на геометрични тела, експонати, опитни постановки и постери по човекът и природата, изработени от ученици;
27.04. (четвъртък) - Рисунка на асфалт - отбелязване на Деня на Космонавтиката и Деня на Земята;
28.04. (петък) - "Чудни компютърни факти" - презентация във фоайето на училището.

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 26.05.2017