СОУ "Методий Драгинов"

2003-2004 учебна година

Трудна бе за всички ни цялата учебна година. Нейната трудност започна още в самото начало, когато трябваше силите на всички ни да се насочат към качествена и ефективна организационна дейност на цялостния УВП. Възникналите проблеми свързани с конфликта м/у родителите и г-ца Йорданка  Карова дадоха своето отрицателно влияние върху цялостната работа в училището. Въпреки продължителното боледуване на директора, благодарение на упорития и целенасочен ежедневен труд на всички, задачите посочени в приетия  годишен план са изпълнени. Ето някои основни моменти от тези качествени и количествени промени:

  • Чувства се цялостно усъвършенстване в структурирането на урока.
  • Подобри се една от най-важните структурни единици при разработване на тематичното съдържание: проверката и оценката на знанията съобразно изискванията на Наредба №3.

Подготовката на материалната база включваше частичен ремонт на класните стаи и коридори (Превръщане на класната стая в място за истински учебен труд, като се включат не само родителите, но и фирми и учениците). Като изключим месеците септември и октомври, останалото учебно време протече нормално.
Освен на урочната дейност особено внимание обръщахме и на възпитателните  задачи, които се осъществяваха не само чрез урочното съдържание, но и чрез традиционни тържества и извънкл. форми на работа.
Всички запланувани мероприятия и тържества в ГКП от откриване на учебната година – 15.IX. до закриването и и изпращане на випуск 2004, бяха изпълнени. Със задоволство ще трябва да отбележим, че формираните комисии и отговорници много добре и загрижено се отнесоха към поставените задачи в тази насока.
Преподаватели като г-жа Папаркова, Кадьова, Мариана Радева, Келчев, Бошнакова, Цопанова, Садъкова, Пачалова, Юлия Радкова направиха много както по украсата на училището, така също за работата по определени тържества и запланувани мероприятия.

Записала: Рая Мазълова

Бележки и коментари