СОУ "Методий Драгинов"

2002-2003 учебна година

Учебната 2002-2003 година започна тържествено на 16.-9.2002 г. училището посрещна своите възпитаници чисто и обновено след проведения ремонт през лятото . с голямата помощ на кметството и общината се извърши голям ремонт, който включваше подмяна на керемидите и улуците, ремонт на входното стълбище и коридорите. Класните стаи бяха основно почистени, а цоклите на коридорите измазани.
Педагогическият ни екип с всяка измината година се променя, не само по отношение на своята методическа и педагогическа подготовка, но и по качественото свое отношение към целите и задачите, които приема в ГКП. Всички учители  започнаха мн. добре да осъзнават своята водеща роля в цялостната организация на УВП.
Още в самото начало в училището бе извършено мн. добро планиране по дейности с което се постави на първо място усъвършенстването на учебно-възпитателния процес като цяло и преди всичко неговата основа – уроците. Методическите обединения изработиха свои планове за цялата година, които освен теоретични въпроси се разглеждаха и практически знания.
Учениците през годината много сериозно се отнасяха както към учебната работа в училище, така също и в извънучилищните мероприятия. Включвахме се най-активно във всички спортни и художествени м-я в общината. През изминалата учебна година активно участвахме във всички изяви на община Велингра9 – Културни празници и спортни мероприятия (футбол, лека атлетика, състезания по безопасни условия на пътя). Винаги сме се отличавали с награда или представяне на общината в Пазарджик както беше на състезанието „Да опазим децата на пътя“, когато и в областния град се класирахме на първо място.
Учебната година протече нормално, без сериозни нарушения, както от страна на учениците, така също и от страна на преподавателите. Проведохме тържества, посветени на Ден на народните будители – VIII кл., Новогодишно тържество в читалището в което участваха всички класове, подготвени от класните ръководители. Подготвихме рецитал за В. Левски от V клас, а за 3-ти март беше подготвено голямо тържество от учениците  и класните ръководители наVI клас. за Денят на Светите братя Кирил и Методий бяха се подготвили учениците от VII клас.
За раздаването на дипломите за  випуск 2003 година подготвихме общоселско тържество в читалището с издържана програма от ученици от цялото училище. Всички родители и близки участваха в организирането на последното и най-вълнуващо за нас мероприятие – изпращането на нашите абитуриенти. След това започна поправителната сесия и подготовката на учебната 2003-2004 година.

Записала: Рая Мазълова

Бележки и коментари