СОУ "Методий Драгинов"

2001-2002 учебна година

Новата учебна година 2001-2002 започна много тържествено. След извършените основен ремонт на класните стаи и коридори училището посрещна своите ученици, чисто и обновено. Новата украса по коридорите и класните стаи създаде много радостни вълнения и емоции, не само сред учениците, но и сред родителите. Вълнуващо и емоционално тържество беше подготвено от петокласници. Учениците от първи клас също взеха участие в тържеството с много стихчета и песни. Аз вече не бях „временен Директор“. След явяването му на конкурс на 12.02.2001 год. бях назначена на постоянно място и с още по-голяма отговорност започнах учебната година. Беше обявено място за длъжността пом. директор и след изтичане на срока за кандидатстване назначих г-н Емил Налбантов – учител от началния курс.
Основната задача, която бяхме отразили в годишния комплексен план се отнасяше най-вече за повишаване качеството на учене – новите знания и умения. Желанието на целия екип беше насочено учениците да знаят повече, да придобиват по-трайни знания и повишават качеството на учебния труд. През цялата година имаше много добър ред в училището, който се осъществяваше, както от дежурните екипи, а така също и от всички у-ли.
През годината училищният футболен отбор се представи много убедително на общинските състезания, а отборът ни по безопасно движение „Запази децата на пътя“ се класира на първо място на Районните състезания в Пазарджик.
Като положителен момент в нашата работа отчитам и показаните резултати на общинските олимпиади по математика, бълг. език, физика, химия. Ученици от училището ни бяха класирани за гр. Пазарджик по биология, което беше прието с голяма радост.
На 23 май вечерта в читалището бе проведено голямо тържество, посветено на Св. Св. Кирил и Методий, на което присъстваха изключително много родители и гости.
На 8.06.2002 година в училището раздадохме свидетелствата за начално образование, на 22.06. 2002 г. по най-тържествен начин в читалището раздадохме и Дипломите за основно образование.
На 28 юни проведохме годишния педагогически съвет и отчетохме резултатите от юнската поправителна сесия. Измина една трудна, но смятам за обективно да добавя успешна година за ОУ „М. Драгинов“ с. Драгиново.
Започнахме подготовка за новата 2002-2003 година

Записала: Рая Мазълова

Бележки и коментари