СОУ "Методий Драгинов"

1989-1990 учебна година

Новата учебна година тържествено се откри на 15 септември. Издигна се  националното знаме, прозвуча Химнът на НР България, поднесе се приветствие от директора на училището Сл. Гугалов, звъннаха детските гласчета в художествената програма, силно „ура“ огласи околността при влизането на първокласниците. Много усмивки, цветя и трепетно вълнение имаше през този слънчев септемврийски ден.
                1989 година е юбилейна. Организираният комитет и учителският колектив извършват треската  дейност по подготовката на големия празник: проучват се факти и събития от миналите учебни години, издирват се имена и адреси на бивши учители и ученици, изработи се емблема и значка на училището, уши се знаме. Много грижи и време се отделиха за изготвяне сценарий за тържеството. В чест на годишнината започна и благоустрояването на училището: нова желязна ограда, асфалтиране на двора, оформяне на алеи и зелени площи, фасадата на учебната сграда, чешма с четири чучура, спортни площадки, цялостна вътрешна украса и пано с патрона на училището, юбилейна изложба за развитието на образователното дело.
                Особен оживление властвуваше на 20 октомври в Основно училище „Методий Драгинов“ с. Драгиново. От 16 часа започна щафетната обиколка на селото по определен маршрут, от17 часа общоучилищен крос, а от 18 часа – факелно шествие от училището през улици и мегдани до читалището, където в големия салон веднага започна художествената програма за изява на талантите със стихове, сценки, песни и танци.
                Съботното утро на 21 октомври беше връхната точка на празненствата. Заедно с изгрева на слънцето към празнично украсеното училище заприиждаха ученици, родители, бивши учители. Дълбоко умиление завладя присъствуващите, когато пристигаха беловласите възпитаници, ръководители и учители от района на общината, за да споделят голямата радост. Гостите, закичени с лентички и юбилейни значки, разглеждаха училището и изложбата.
                В 10 часа фанфарен сигнал обяви началото. Започваше училищният ритуал. С мощно „ура“ бе посрещнато знамето. Приветствие към присътвуващите поднесе директорът Славчо Гугалов. Пред внушителното пано на М. Драгинов  бе поднесен гирлянд. Триумфалното шествие, водено от мажоретния състав и духовата музика на Д. Мечев се отправи към читалището, където се състоя тържественото събрание-концерт. Вълнуваха се ученици и родители, стари учители търсеха в паметта си имена и личности, дати и събития. Бяха поднесени поздравителни адреси и цветя от много училища, с телеграми трудови колективи честитяха 75-годишния юбилей. Особено вълнуващо бе писмото-поздравление на народния ни представител генерал Атанас Г. Семерджиев.
                Десети ноември 1989 г. е денят, в който започнаха големите промени в България. Проведе се пленум на ЦК на БКП, на който пленум Тодор Живков бе освободен като генерале секретар. До края на годината се проведоха още три пленума и две заседания на Народното събрание. Живков е изключен от партията, отнети му са всички звания и награди, арестуван е и следствен. След 35 години рухна тоталитарната система, раздвижват се духовете на народа, създават се нови партии, организации и движения. Всеки  ден се провеждат митинги в София и страната. На специален пленум от 29.XII. ЦК излезе с решение „за преодоляване на допуснатите извращения сред тюркоезичното и мюсюлманско население в страната“.
                На 16 ноември 1989 г. по тържествен начин се откри текстилен цех в с. Драгиново.
                Във всички градове и по-рядко в селата се провеждат митинги, демонстрации и стачки – нещо нечувано до сега в България от 1944 г. насам. Очертават се главно три политически сили в страната: Българска социалистическа партия (БСП), Съюз на демократичните сили (СДС) и Българският земеделски народен съюз (БЗСН). Политическите партии и движения надхвърлят цифрата 70 и почти всички имат свой печат. От 1.2.1990 г. започва да излиза в. „Свободен народ“ – орган на БСДП, от 12.02.1990 г. – се  появява бр. 1 на в. „Демокрация“ – всекидневник наСДС. Първите броеве се появиха и в Драгиново. По-късно някои се преименуваха. „Отечествен фронт“ – в „Отечествен вестник“, „Кооперативно село“ стана в. „Земя“, „Работническо дело“ – от м. април е в. „Дума“, „Народна младеж“ – само „Младеж“ и т.н. Разпространяват се и нови издания като „Утро“, „Зора“, „Еко“, „Робинзон“, „Куриер“, „Репортер“, „Смях“, „168“, „Нова ера“, и много други.
                До края на учебната година станаха големи политически промени, които се отразиха и на учебния процес. Стремежът на учителите беше деполитизиране и деидеологизиране на училището. На 4.06.1990 г. на площада в селото от 18:30 ч. се проведе предизборен митинг на СДС, а от 20 часа на БСП. Два митинга на две противостоящи една на друга партии. Присъствуваха възрастни и много ученици. Ансамбъл изпълни програма. На 5.06.1990 г. от 19 ч. пак на площада митинг предизборен проведе БЗНС с тъпани, зурни, актьорски изпълнения.
                На 10.06.1990 г. се проведоха избори за Велико народно събрание – първите свободни и демократични избори: тайно и с различни кандидати.
Резултати:

 

По едномандатна система

По многомандатна система

СДС

1815 гласа

1895 гласа

БСП

295 гласа

197 гласа

БЗНС

195 гласа

204 гласа

ДПС

101 гласа

83 гласа

На 17.06.1990 г. се проведе втори тур от изборите за ВНС. В с. Драгиново се оформиха отново 3 секции. Имаше наблюдатели от Велинград, Пловдив и София. От гласувалите 2481, за Атанас Семерджиев от БСП – 502 гласа, за Александър Попов от СДС – 1979 гласа.
Същите кандидати се избират от цялата Велинградска и Ракитовска община и най-много гласове получава Ат. Семерджиев – министър на вътрешните работи на България.
                Времето на застоя изтече. Разкрепостяват сечовешките души.
                Учители, родители и по-малко учениците забелязват, че се навлиза в период на удна жестока криза – политическа, икономическа, социална и духовна, период, в който никой пред никого за нищо не е отговорен. С всеки изминат ден цените се покачват, производството намалява, развихря се черна борса и спекула. От 1 юли се въведоха талони (купони) за олио, перилни препарати и захар, но стоките са дефицитни и талоните остават без покритие. Застрашително настъпва и безработицата – на два пъти вече ставаха съкращения в обувния цех и някои предприятия на Велинград, където работа драгиновци. А заплатите и пенсиите се замразени.

Записал: зам-директор Милен Налбантов

Бележки и коментари