СОУ "Методий Драгинов"

1988-1989 учебна година

По традиция новата учебна година започна на 15.IX.89 г. с издигането националното знаме.
                Присъствуваха много родители, общественици и гости от Велинград. С кратко вълнуващо слово от директора и плискане на менче с вода най-напред в училището се въведоха първокласниците, а след тях и останалите.
                Първия час във всички класове бе посветен на мира. На следващия ден започнаха трудовите бригади в помощ на селското стопанство по прибиране на картофите.
                На 23.IX.88 отново бе честван деня на пионерската организация и загиналите през септември 1923 год. Учениците от IV кл. бяха приети за пионери, а останалите ученици в различни направления се отправиха към исторически обекти за полагане на венци и цветя на паметници и паметни плочи.
                На 7.XI. 88 г. се чества деня на ВОСР с богата литературно-музикална програма от ученическите и читалищните колективи в училището и пред населението.
                През настоящата година се чествуваха Нова година, В. Левски, 3 март, 8 март, пролетния празник, патрона на училището, 24 май и други където се изнасяха подходящи и богати литературно-музикални програми, които оказваха въздействие за патриотичното и естетично възпитание.
                През настоящата учебна година в училището работят 45 учители, 1 директори и 2 зам. директори, 1 дружинен ръководител, 10 прислужника и 1 домакин. В колектива на училището се включи и местната учителка Дуня Миленова Бошнакова завършила бълг. език и литература в гр. Пловдив. Преподавателя по руски език Димитър Делиев бе командирован като учител в с. Сгорова, Кирковска община, област – Хасковска. На негово място бе назначена Албена Иванова Иванова нередовна учителка от Велинград. В училището се завърна Ана Разсолкова начална учителка, която се водеше като командирована в с. Пашово.
                През месец март се извърши комплексна проверка на училището от училищна инспекция Пазарджик и направление просвета гр. Велинград.
                Квалификацията на учителите продължи с изнасяне на уроци, доклади и семинари. Като завършек на това бе проведена вътрешно училищни четения и обмяна на опит с учителския колектив на ОУ гр. Петрич на 18 и 19 май.
                Цялата дейност през годината бе подчинена на 75 годишния юбилей на училището. Изгради се инициативен комитет с председател кмета на селото и председател на училищното настоятелство Емил Алендаров. Извършва се проучване развитието, ролята и мястото на училището в културния и обществено-политически живот на селото, приносът му за духовното израстване на населението.

Записал: Л. Бахчевански

Бележки и коментари