СОУ "Методий Драгинов"

1986-1987 учебна година

Новата учебна година бе организирана въз основа на решенията на XIII конгрес, указанието на МНП, Заповед РД на МНП за дисциплината.
Първият учебен ден бе празник за цялото село и първият учебен час бе посветен на международната година на мира.
От 16.IX. до 20. IX се проведоха трудови дни в помощ на АПК. Събраха се 165 тона картофи.
                23.IX. 1986 г. бе празник на пионерите. Не се приеха третокласници за пионери, кай като има разпореждане това да става в IV клас. Но празника бе в чест на деня на българския революционер, като се откри паметна плоча на Любен Кръстин учител в селото през 1923 г. и разстрелян с брат му като ръководители на септ. Въстание 23г. Гости на тържеството бяха негови близки, антифашисти, общественици, родители и учители. Спомени разказаха брат му с Манол Чолев негов братовчед. Това тържество допринесе за патриотичното възпитание на родители и ученици.
                Броят на паралелките в началото на годината са 27, 665 ученици, 50 учители, двама дружинни р-ли и 11 помощен персонал.
                За първа година бе назначен в началния курс местния учител Иво Алдинов Налбантов, завършил полувисшия институт в Ст. Димитров.
                През 1086 г. излиза Нов Кодекс на труда, който бе проучен от учителския колектив.
                Училищното ръководство внесе докладна в кметството за разширяване на училището – физкултурен салон и парно отопление.
                Започна подготовката за чествуване 75 годишнината от създаването на училището. По наше искане се направи историческа справка в Националния музей на образованието гр. Габрово и се получи потвърждение, като се посочва, че годината на откриването на у-щето е 1914.
                Учителският колектив направи посещение през м. май 1987 г. на ОУ „Н. Вапцаров“ гр. Петрич за обмяна на опит.
                В стаята на заместник директорите при училището за първи път се създаде методически кът с педагогическа и друга литература, която да се ползува от учителите.
                През учебната 1986/87 година се проведе общинския и окръжен етап от VII републикански фестивал на художествената самодейност, където детския ансамбъл с р-л Грета Кадьова се класира на I място.
                От завършилите VIII кл. девойки 29 продължиха да се учат в по-горна степен училища или 80%.
                Наша ученичка Елка Налбантова завърши средно образование в ЕСПУ „В. Левски“ гр. Велинград с пълно отличие и златен медал.
                В училището от 1970 г. е създадена медна духова музика от 25 ученика с диригент Грета Кадьова. Същата се посрещна с голям интерес от цялото население. Тя и досега създава тържественост при честване на бележити дати и празници.

Записали Сл. Гугалов и Леонид Бахчевански

Бележки и коментари