СОУ "Методий Драгинов"

 

1957-1958 учебна година

                През учебната 1957/1958 год. започват редовно заниманията и навреме. Учениците са прибрани 100 %. Паралелките наброяват 14. Училището не може да задоволи нуждата от класни стаи. Заниманията се водят на 2 смени. Наети са също така и три частни заведения за класни стаи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари