СОУ "Методий Драгинов"

1937-1938 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

 

Записванията на учениците започна на 10 септемврий, а редовните учелни занятия от 16 септемврий. В началото на учебната година бе завършена точно преди ваканцията нова учебна стая. Тая година учениците са събрани в едно помещение с шест вече учебни стаи. Учителския персонал е същия както през учебната 1936/37 година.
                През учебната година училището ни бе посещавано от общинския (Акадаул? – не се разчита – бел.ред.) почти всяка седмица.
                На 31 III училището ни е посетено от г-н Христо Караманджуков, главен инспектор при М.н.пр.. Той беседва с учениците от всички отделения. На същата дата училището ни бе посетено и от Окол. Учил. инспектор и Средищния директор, които направиха ревизия на учителите.
                На 29 V се проведоха годишните беседи.
                На 5 .VI се даде годишно утро и се раздадоха свидетелствата на учениците.

 

 

 

 

 

Бележки и коментари