СОУ "Методий Драгинов"

1931-1932 година

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Бел. за през учебната 1931-1932 година
                Записването на учениците започна на 10 IX 1931 год., а редовните занятия на 15 IX с.г.
Учителския персонал е следния:
Пена Хр. Колева редовна първоначална учителка назначена с постановление №10 от 2 XI 1929 г. на Коровското учил Н-во утвърдено със заповед №14472 от 4 XI на Окр. Учил. Инсекция мома с основна заплата 2260 лв. месечно клас Х, категория IV поред. №51
Цвета Ст. Пендева редовна първон учителка назначен с постановление №8 от 24.VIII 1928 г. на Коров. Учил. Н-во утвърдено със заповед №10,611 от 27.VIII на Окр. Учил инспекция женена с основна заплата 2260 лв месечно, клас Х кат IV №51
Васила Кав. Джорджова редовна първ. учителка назначена с постановление №4 от 18 IX 1931 год. на Коров. Учил. Н-во утвърдено със заповед №13,484 от 24 IX 1931 г. на окр. Учил. И-я женена с основна заплата        лв. месечно       клас     катег      №     .
Катерина Т. Пеева  редовна първоначална у-ка назначена с постановление №4 от 18 IX 1931 год. на Коров. Учил. Н-во утвърдено със заповед №13482 от 24 IX на Окръж. Учил. Инспекция, мома основна заплата 2260 лв. месечно клас Х кат IV поред №51.
Якуп Ибр. Шарков учител по Турски назначен от Окр. Учил. Инспекция гр. Пловдив с предписание №796 от 31 VIII 1926 г. с основна заплата       месечно, категория II класIX №101.
                Учителски промени:
                Учителката Кръстина Джурова на 16.IX 1931 г. напустна длъжността учителка при Коровското народно първон. у-ще съгласно предписание №472 от 14 IX 1931 г. на Окр. Учил. И-ция гр. Пловдив по подаване оставка.
                Учителката Гена Ст. Парпулова на 16. IX 1931 год. напустна длъжността учителка при Коровското народно първ. у-ще съгласно предписание №472 от 14 IX по подаване оставка
                На 16 .Х. 1931 год. училището ни бе посетено от общинската лекарка Ек. Иванова като ваксинира учениците от I отделение.
                На 20 Х 1931 год. училището ни бе посетено от Г-н Окръжния училищен Инспектор (Г-н Маринов)
                На 23.Х.1931 год. училището ни бе посетено от общинската лекарска Ек. Иванова като прегледа ваксинираните от нея деца на 16.Х.1931 год.
                На 2.XII 1931 год. училището ни бе посетено от Пом. Окр. И-р Г-н Станчев който ревизира училището ни.
                На 29.I год. училището ни се посети от Г-жа Ек. Иванова която направи преглед на учениците по чистота.
                На 15.II 1931 год. училището ни бе посетено от Помощник Окръжен Учил И-р Г-н Станчев който ревизира учителите и в една обща конференция даде някои упътвъния по отношение на учебното дело.
                На 22 май същ. год. се произведоха публичните беседи а на 24 май 1932 год. се раздадоха свидетелствата на учениците с което се приключи учебната 1931 932 година.

Бележки и коментари