СОУ "Методий Драгинов"

1925-1926 година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

Училището започва да води редовни занимания от учебната 1924-1925 г. През учебната 1927 – 1928 г. завършва първия випуск от четвърто отделение (клас) в с. Корово.
Това е накратко историята на училището в с. Корово. по подробно виж (летописната……………………………… книги). Те са се водили редовно до учебната 1940/1941 г., но само с по няколко реда за всяка учебна година.

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

През уч. 1925/1926 год.
1.Тота П. Тодорова – редовна първ. учителка женена – получав

а заплата основна 1240 лв. II клас, категория  IV.
2.Георги Н. Похлупков – волн. първ. учител, женен  получава осн. Заплата 880 Х клас, IV категория.
3. Велика Карова – волн. първ. учителка – мома, получава осн заплата 880 лв. Х кл. IV категория.
4. Якуп Ибрахимов – у-л по турски женен с осн. Заплата 720 лв. Х клас, V катег.
5. Мехмед Аф. Ахмов – у-л по турски – женен с основна заплата 720 лв. Х клас, V категория
                Редовното посещение започна на 15. IХ.925 г. Свидетелствата на учениците се раздадоха на 28 V 926 год. Училищния Инспектор ревизира училището на 1. ХII 925 год.  и на 22 V 926 год. Направи също и административна ревизия на Главния учител. През текущата учебна година училището не е затваряно никак. Към 20 IХ 925 год бе привършено новото училищно здание в което се помести II отделение в едната стая – а втората служеше за учителска стая.

925 ноемврий 12. (подпис)

 

Бележки и коментари