СОУ "Методий Драгинов"

1920-1921 учeбна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

 

През учебната 1920-1921 г. спокойствието на агите в с. Корово се нарушава от новопристигналия учител българин Спиро Василев. Този човек е имал голямо желание да се отвори училището, но и той среща същите спънки – отпор от местното население, главно от по-известните за времето си местни аги, които също не искали да учат своите деца. Василев, посрещнат с неприязън, би принуден да отива в с. Каменица и там да квартирува.

 

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Закона за задължителното обучение ги засяга и тях и ето първ. нар. училище се възобнувява. Тяхното спокойствие се нарушава с назначаването на българският учител Спиро Василев през учебната 1920/921 год. Неговото идване се посреща с общо възмущение и ненавистно. Никакво съдействие не му се дава, нито квартира, храна и пр. затова той е бил принуден да живее в Каменица и от там да води борбата с непоколебимото население и коренспонденцията с по висшата училищна власт.

 

Бележки и коментари