Домакини по Национална програма „Иновации в действие“

 

СУ „Методий Драгинов“ – домакин по Национална програма „Иновации в действие“
За трета поредна година СУ „Методий Драгинов“- с. Драгиново, участва в Национална програма „Иновации в действие“, която включва дейности за мобилност с цел популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни и неиновативни училища. Партньори и гости по проекта са ОУ “Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Сарафово, IX ОУ „Пейо Яворов“, гр. Благоевград и ОУ „ Еньо Марковски“, гр. Шумен. НП „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на добри практики и между училищата.
В периода 18 – 21 април СУ „Методий Драгинов“ бе домакин на работна визита за обмен на идеи, опит и иновативни практики с участието на представители от трите училища.
В следобедните часове на 18 април гостуващите учители се запознаха с богатата история и култура на град Велинград.
На 19 април СУ „Методий Драгинов“ посрещна гостите в училището по стар български обичай. На събитието присъства и г-жа Васвие Мехмедова- ст. експерт професионално образование в РУО гр. Пазарджик.
Гостите се запознаха с екипа на училището ни, разгледаха обновените иновативни учебни кабинети и новооткрития физкултурен салон. Гостуващите партньори наблюдаваха две иновативни практики. Учениците от IV „а“ клас и техният учител г-жа Маргарита Дженева представиха интегрирано изучаване на Английски език и Човекът и природата по метода "CLIL" на тема: „Здравословно хранене“. В хода на урока се използваха игри в приложението Learning Apps- Healthy and Unhealty и „Стани отличник“ – за проверка на техните знания.
След това г-н Милен Налбантов представи иновацията „Преподаване и учене чрез IT технологиите по история и цивилизации“. Нашите гости имаха възможността да се докоснат до таланта на учениците от групите по занимания по интереси от ЦДО, които представиха забележителен музикален спектакъл - „Легенди“ и пренесаха публиката в един различен свят.
Подарихме на всяко училище по един албум, в който да поставят снимки, които отразяват моментите на споделени вълнения.
С посещение и разглеждане на забележителностите в района на Велинград, на 21 април приключи мобилността по програмата, която предостави възможност за партньорство и сътрудничество, преживявания и положителни емоции, обмяна на ценен опит и приятелство.
СУ „Методий Драгинов“, 19.04.2024 г.