ОПокана за бал – 12 „В“

 

Покана за бал получи и кл. р-л на XII в клас г-жа Виктория Хаджиева!

.

СУ „Методий Драгинов“, 22.03.2024 г.