Успехи в ученически спортни игри

 

Община Велинград награди победителите в УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ 2023-2024 година.
Учениците от СУ "Методий Драгинов" завоюваха следните места:
ФУТБОЛ
Първо място 8-10 клас - момичета
Второ място 5-7 клас -
момичета
Второ място 5-7 клас - момчета
ТЕНИС НА МАСА
Първо място 5-7 клас - момчета
Второ място 5-7 клас - момичета
Второ място 8-10 клас - момчета
Първо място 8-10 клас - момичета
Първо място 11-12 клас - момчета
Второ място 11-12 клас - момичета
ШАХМАТ
Второ място 5-7 клас
Поздравления!
Успех и на областния етап!


СУ „Методий Драгинов“, 15.02.2024 г.