"ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ"

 

"ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ"
Под това мото се проведе днешното мероприятия в ИОУ "Неофит Рилски "- гр. Велинград.
Ученици от 8 "б" клас, специалност "Автотранспортна техника", представиха на свои връстници презентация на тема "Не на тютюнопушенето", под ръководството на г-жа Елка Джуракова. Мероприятието е заедно със съдействието на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Детска педагогическа стая при Районно управление на МВР - Велинград.
Целта е да се информират подрастващите какви са вредите от тютюнопушенето и наркотиците!

СУ „Методий Драгинов“, 2.05.2023