Ден на Земята - 2022

"Денят на земята"- учениците от начален етап обичат земята. Те почистиха градинката в училищният двор и посадиха цветя. Ще се грижат за майката-Земя и нашите цветя.

ИСУ „Методий Драгинов“, 26.04.2022 г.