Призови места в национално състезание

    Седмокласничките Габриела Хаджиева и Ася Атипова спечелиха първо и трето място в Националното виртуално съревнование "Незабравимите игри от раклата на баба" към НЧ "Христо Ботев-1910" с. Голямо Соколово, общ. Търговище