СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизации за 8. клас по новата учебна програма

 1. Въведение в Новото време
 2. Ренесансът и Новото време
 3. Откриването на Новия свят
 4. Пазари, пари и печалба. Новата икономика
 5. Реформациата
 6. Религиозните войни
 7. Всекидневният живот
 8. Османската империя
 9. Въстанията на българите
 10. Общество и държава
 11. Англия—ограничената монархия
 12. Френският абсолютизъм
 13. Русия—изгряващата сила
 14. Просвещението
 15. Просветният абсолютизъм
 16. Раждането на една нова държава—САЩ
 17. Френската революция
 18. Наполеон и Първата империя
 19. Индустриалната революция
 20. Културата на християнска Европа (V-XI век)
 21. Нации и национализъм в Европа
 22. Градовете в европейския Запад (XII-XV век)
 23. Пролетта на народите: Революциите от 1848 г.
 24. Културата на индустриалната епоха
 25. Обединението на Италия и Германия
 26. Болният човек - Османската империя до средата на XIX век
 27. Началото на Балканското възраждане
 28. Нации и национални движения на Балканите
 29. Животът на Балканите
 30. Възраждането на българите
 31. Раждането на свободна България
 32. Съединените щати през XIX век
 33. Глобализацията на световната икономика
 34. Робството през Новото време
 35. Държави и общество (1870-1914)
 36. България в модерна Европа
 37. Европейската култура на границата на две столетия
 38. Пътят към Голямата война
 39. Православната вяра и съхраненото културно наследство
В НАЧАЛОТО