СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Русия—изгряващата сила

План на урок №13 по история и цивилизации за 8. клас

1.Северната загадка
                А) до кр. на 17.век Русия е изолирана и изостанала
                Б) нужда от реформи
2. Реформите на Петър I (1682-1725)
                А) въведен е Юлиянският календар
                Б) редовна наборна армия
                В) модерен флот
                Г) нова данъчна система
                Д) премества столицата от Москва в Санкт Петербург
                Е) „отваряне“ към Европа („вестернизация“)
                Ж) застава начело на Синода на Църквата (премахва патриарха)
                З) създава държавни манифактури (с крепостни селяни)
3. Външна политика
                А) цел—да се завладеят удобни пристанища
                Б) посоки на експанзия—югозапад и север (войни с Османската империя и Швеция)
4. Самодържавието
                А) самодържавието—особена форма на абсолютизъм; реформи—изкуствени и неприети от обществото (няма социална структура)
                Б) Екатерина II (1762-1796)
                - страната е разделена на губернии
                - привилегии на дворяните
                - победни войни с Османската империя—прониква на Кримския полуостров