СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Европа през първата половина на XIX в.

План на урок №22 по история и цивилизации за 8. клас

1. Проблемите—икономически, политически и социални
                А) буржоазията настоява за конституция и участие в управление
                Б) аристокрацията и монарсите искат да запазят привилегиите
                В) работниците искат полит. права и подобрено положение
2. Английският компромис
                А) избирателно право дадено и на едрата и средна буржоазия
                Б) частично удовлетворени исканията на работниците
                В) свободна търговия—внос на евтини храни
3. Франция на златната среда“
                А) Реставрация на монархията (1815-1830)
                - конституционна монархия
                - избирателно право само за имащите поземлена собственост
                - засилване на Католическата църква
                Б) Юлската революция 1830
                - кралят е сменен след боеве
                - демокрация на богатите“ („Ако станеш богат—управлявай“)
4. Другата“ Европа
                А) Германските земи
                - много държави
                - Австрия и Прусия се противопоставят на либерализма
                - фабриките са малко, буржоазията е слаба
                Б) Италия
                - разпокъсана на много държавици
                - индустриализацията едва започва, буржоазията е слаба
                - движения за освобождение и обединение
                               - движението на карбонарите—чрез терор
                               - „Млада Италия“ на Джузепе Мацини—чрез широко народно надигане да се установи демократична република