Седмично разписание на часовете

Седмично разписание на I-а клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Математика
ЗИП

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

3

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Изобразително изкуство

Български език и литература

4

Религия
ЗИП

Български език и литература

Музика

Домашен бит и техника

Математика

5

Роден край

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

 

 

ДК

60%

50%

80%

50%

50%

СК= 58%

Класен ръководител: Мими Карова

 

Седмично разписание на I-б клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо възпитание и спорт

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Роден край

2

Математика

Български език и литература

Математика

Български език и литература ЗИП

Религия
ЗИП

3

Български език и литература

Български език и литература

Домашен бит и техника

Математика

Български език и литература

4

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Математика

5

Музика

Час на класа

 

Математика
ЗИП

 

ДК

60%

75%

50%

60%

50%

СК= 59%

Класен ръководител: Ибрям Налбантов

 

Седмично разписание на I-в клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Математика

Роден край

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

2

Български език и литература

Български език и литература

Религия
ЗИП

Домашен бит и техника

Математика

3

Математика

Български език и литература

Математика

Математика
ЗИП

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

Музика

Български език и литература

Музика

Физическо възпитание и спорт

5

 

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

 

ДК

75%

75%

60%

60%

75%

СК= 69%

Класен ръководител: Анна Якимова

 

Седмично разписание на IІ-а клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Околен свят

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

3

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Религия
ЗИП

Английски език

4

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

5

Домашен бит и техника

Час на класа

Музика

 

 

ДК

60%

75%

60%

50%

75%

СК= 64%

Класен ръководител: Мария Аршинкова

 

Седмично разписание на II-б клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Околен свят

Музика

2

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Музика

Български език и литература

3

Математика

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Български език и литература

Математика

4

Английски език

Религия
ЗИП

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Домашен бит и техника

5

 

Час на класа

Български език и литература

Изобразително изкуство

 

ДК

50 %

50 %

60 %

80 %

75 %

СК= 63%

Класен ръководител: Емилия Тахчиева

 

Седмично разписание на II -в клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Околен свят

Изобразително изкуство

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

2

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Домашен бит и техника

3

Музика

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Математика

Религия
ЗИП

Български език и литература ЗИП

Музика

5

Български език и литература

Час на класа

 

 

Физическо възпитание и спорт

ДК

60%

50%

50%

50%

60%

СК= 54%

Класен ръководител: Албена Бушнакова

 

Седмично разписание на III -а клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Изобразително изкуство

Математика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

2

Музика

Математика

Английски език

Български език и литература

Английски език

3

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Религия
ЗИП

Български език и литература ЗИП

5

Домашен бит и техника

Музика

Човекът и природата

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт

6

 

Час на класа

 

 

 

ДК

60%

60%

60%

60%

60%

СК= 60%

Класен ръководител: Светла Белева

 

Седмично разписание на III -б клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Изобразително изкуство

Математика

Човекът и природата

Английски език

2

Човекът и обществото

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

3

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

4

Музика

Музика

Английски език

Български език и литература ЗИП

Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

Математика

Религия
ЗИП

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

6

 

Час на класа

 

 

 

ДК

60%

60%

60%

60%

80%

СК= 64%

Класен ръководител: Юлия Тахчиева

 

Седмично разписание на III -в клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература ЗИП

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Религия
ЗИП

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Английски език

Математика

3

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Музика

Български език и литература

Английски език

5

Английски език

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Домашен бит и техника

Човекът и обществото

 

 

Час на класа

 

 

 

ДК

60%

80%

80%

60%

60%

СК= 68%

Класен ръководител: Димитър Райчев

 

Седмично разписание на ІV -а клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Английски език

Музика

Български език и литература

Български език и литература

2

Английски език

Математика

Математика

Математика

Изобразително изкуство

3

Религия
ЗИП

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Математика

4

Домашен бит и техника

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

5

Човекът и обществото

Музика

Човекът и природата

Английски език

Човекът и природата

6

 

Час на класа

 

 

 

ДК

60%

60%

60%

60%

60%

СК= 60 %

Класен ръководител: Велко Радичев

 

Седмично разписание на ІV -б клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Английски език

Математика

Изобразително изкуство

Човекът и природата

2

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

3

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Български език и литература

4

Човекът и обществото

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Музика

Математика

5

Религия
ЗИП

Човекът и природата

Английски език

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

 

 

Час на класа

 

 

 

ДК

60%

60%

60%

80%

80%

СК= 68 %

Класен ръководител: Димитрия Обретенова

 

Седмично разписание на ІV -в клас за учебната2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Човекът и обществото

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Български език и литература

2

Английски език

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

3

Математика

Музика

Български език и литература

Математика

Математика

4

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Домашен бит и техника

Музика

5

Български език и литература

Религия
ЗИП

Човекът и природата

Английски език

Английски език

6

 

Час на класа

 

 

 

ДК

60%

60%

60%

60%

60%

СК= 60%

Класен ръководител: Янка Спасова

 

Седмично разписание на V -а клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език-

Физическо възпитание и спорт-

Музика-

История и цивилизация+

Музика-

2

Изобразително изкуство-

Математика
ЗИП+

Английски език+

Физическо възпитание и спорт-

История и цивилизация-

3

Математика+

Английски език+

Български език и литература ЗИП+

Английски език+

Български език и литература+

4

Информац.
технологии
I и II група+

География и
Икономика-

Човекът и природата-

Математика+

Български език и литература+

5

Домашна техника и
Икономика+

Български език и литература-

Изобразително изкуство+

Български език и литература-

Домашна техника и
Икономика+

6

Български език и литература-

Човекът и природата+

Математика-

Религия
ЗИП+

Математика-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

67%

50%

СК= 53,4%

Класен ръководител: Дуня Бошнакова

 

Седмично разписание на V -б клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Религия
ЗИП+

Домашна техника и
Икономика-

Английски език-

Български език и литература-

География и
Икономика+

2

Човекът и природата-

Английски език+

Български език и литература ЗИП+

Български език и литература+

Български език и литература+

3

Български език и литература+

Човекът и природата-

Физическо възпитание и спорт-

Математика+

Физическо възпитание и спорт-

4

Домашна техника и
Икономика-

Математика+

Математика+

Информац.
технологии
I и II група+

Математика
ЗИП+

5

Математика-

Музика+

Музика+

Английски език-

История и цивилизация-

6

История и цивилизация+

Български език и литература-

Изобразително изкуство-

Изобразително изкуство-

Английски език-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

50%

50%

СК= 50%

Класен ръководител: Мария Водева

                                                                                                                                    

 

Седмично разписание на V -в клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително изкуство-

Английски език-

Математика
ЗИП-

Английски език-

Домашна техника и
Икономика-

2

Математика+

Музика-

История и цивилизация-

Математика+

Човекът и природата-

3

Информац.
технологии
I и II група+

Математика+

Английски език+

Български език и +литература

Математика+

4

Български език и литература+

Български език и литература+

Български език и литература ЗИП+

История и цивилизация-

Английски език+

5

Български език и литература-

География и
Икономика-

Физическо възпитание и спорт+

Музика+

Изобразително изкуство+

6

Домашна техника и
Икономика-

Религия
ЗИП+

Човекът и природата+

Физическо възпитание и спорт-

Български език и литература-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

67%

50%

50%

СК= 53,4%

Класен ръководител: Сталинка Пещерска

 

Седмично разписание на VI -a клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информац.
технологии
I група-

Човекът и природата+

История и цивилизация+

Човекът и природата+

Физическо възпитание и спорт-

2

Български език и литература ЗИП+

Физическо възпитание и спорт-

Английски език+

География и
Икономика-

Човекът и природата-

3

Математика+

Английски език+

Математика+

Български език и литература+

Български език и литература+

4

Музика-

Български език и литература+

Физическо възпитание и спорт-

Английски език+

Математика
ЗИП+

5

Изобразително изкуство+

Български език и литература-

Български език и литература-

Математика-

Музика+

6

Английски език-

Математика-

Религия
ЗИП+

История и цивилизация+

Домашна техника и
Икономика-

 

Информац.
технологии
II група-

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

67%

67%

50%

СК= 56,8%

Класен ръководител: Елена Боянова

 

Седмично разписание на VI -б клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо възпитание и спорт-

Изобразително изкуство-

Информац.
технологии
I група-

Физическо възпитание и спорт-

Религия
ЗИП+

2

Музика-

Английски език+

Физическо възпитание и спорт-

Английски език+

Български език и литература+

3

Английски език+

Български език и литература+

Английски език+

Математика+

Музика-

4

Български език и литература+ ЗИП

Човекът и природата-

Математика+

Български език и литература+

Човекът и природата-

5

Математика-

Математика-

Домашна техника и
Икономика+

Български език и литература-

Математика
ЗИП-

6

Човекът и природата+

История и цивилизация+

Български език и литература-

География и
Икономика+

История и цивилизация+

7

 

Час на класа

Информац.
технологии
II група-

 

 

ДК

50%

50%

50%

67%

50%

СК= 53,4%

Класен ръководител: Любка Папаркова

 

Седмично разписание на VI -в клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География и
Икономика+

История и цивилизация+

Физическо възпитание и спорт-

Информац.
технологии
I група-

Човекът и природата+

2

Физическо възпитание и спорт-

Български език и литература+

Математика+

Религия
ЗИП-

Математика
ЗИП+

3

Български език и литература ЗИП+

Физическо възпитание и спорт-

Музика-

Английски език+

Английски език+

4

Английски език+

Математика+

Български език и литература+

Математика+

Домашна техника и
Икономика-

5

Музика+

Човекът и природата-

Човекът и природата-

Изобразително изкуство+

Български език и литература-

6

Математика-

Английски -език

История и цивилизация+

Български език и -литература

Български език и литература-

7

 

Час на класа

 

Информац.
технологии
II група-

 

ДК

67%

50%

50%

50%

50%

СК= 53,4%

Класен ръководител: Миглена Садъкова

 

Седмично разписание на VII -a клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика-

География и
Икономика+

География и
Икономика+

Изобразително изкуство-

История и цивилизация+

2

Английски език+

Религия
ЗИП-

Биология и ЗО-

Математика+

Музика-

3

Български език и литература+

Музика-

Информац.
технологии
I и II група+

Български език и литература+

Български език и литература ЗИП+

4

Химия и ООС-

Български език и литература+

Математика+

Български език и литература+

Математика
ЗИП+

5

Физика-

Технологии+

Български език и литература-

Физика-

Английски език-

6

Биология и ЗО+

Математика-

Физическо възпитание и спорт-

Английски език-

Физическо възпитание и спорт-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

50%

50%

СК= 60%

Класен ръководител: Мария Цопанова

 

Седмично разписание на VII -б клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика-

Религия
ЗИП+

Математика-

География и
Икономика+

Биология и ЗО+

2

Информац.
технологии
I и II група+

Математика+

Български език и литература+

Български език и литература+

Математика
ЗИП+

3

Математика+

География и
Икономика-

Български език и литература+

История и цивилизация-

Английски език-

4

Български език и литература+

Физическо възпитание и спорт-

Технологии-

Английски език+

Музика-

5

Биология и ЗО-

Български език и литература-

Английски език-

Физическо възпитание и спорт+

Химия и ООС-

6

Изобразително изкуство-

Физика+

Физика+

Математика-

Български език и литература ЗИП-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

67%

50%

СК= 53,4%

Класен ръководител: Еми Чикерова

 

Седмично разписание на VII -в клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология и ЗО+

Музика-

Български език и литература-

Български език и литература ЗИП-

Български език и литература-

2

Технологии-

Физика-

Информац.
технологии
I и II група+

Английски език+

Български език и литература+

3

Английски език+

Български език и литература+

Математика+

Химия и ООС-

Математика
ЗИП+

4

Математика+

Математика+

Английски език+

Математика+

История и цивилизация-

5

Български език и литература-

Биология и ЗО-

География и
Икономика-

Религия
ЗИП-

Физическо възпитание и спорт+

6

Физическо възпитание и спорт-

География и
Икономика+

Музика-

Физика+

Изобразително изкуство-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

50%

50%

СК= 50%

Класен ръководител: Иванка Маврова

 

Седмично разписание на VIII -a клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия и ООС+

Математика-

Биология и ЗО+

Технологии-

Български език и литература-

2

Религия
ЗИП-

География и
Икономика-

Музика-

История и цивилизация-

Български език и литература+

3

Математика+

Информац.
технологии
I и II група+

Български език и литература ЗИП+

Математика+

Математика
ЗИП+

4

Изобразително изкуство-

Английски език+

Английски език+

Български език и литература+

Английски език+

5

Физическо възпитание и спорт+

Физическо възпитание и спорт+

История и цивилизация-

Биология и ЗО-

Физика-

6

Български език и литература-

Български език и литература-

Математика-

Химия и ООС+

Музика-

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

50%

50%

СК= 50%

Класен ръководител: Цветелина  Шуманова

 

Седмично разписание на VIII -б клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии-

Биология и ЗО+

Религия
ЗИП+

Биология и ЗО+

Английски език-

2

Български език и литература+

Математика+

Български език и литература+

Математика+

Математика
ЗИП+

3

Български език и литература+

Физика-

Изобразително изкуство-

Български език и литература+

Информац.
технологии
I и II група+

4

Математика+

Български език и литература ЗИП+

История и цивилизация-

Физическо възпитание и спорт-

Физическо възпитание и спорт-

5

Английски -език

История и цивилизация-

Математика-

География и
Икономика-

Български език и литература-

6

Музика-

Музика-

Химия и ООС+

Английски език-

Химия и ООС+

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

50%

50%

СК= 50%

Класен ръководител: Венера Тодорова

 

Седмично разписание на VIII -в клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език-

Математика-

Български език и литература-

Английски език-

Математика
ЗИП-

2

Математика+

Информац.
технологии
I и II група+

Математика+

Физическо възпитание и спорт-

Химия и ООС-

3

Музика-

История и цивилизация-

Биология и -ЗО

Математика+

Български език и литература+

4

Български език и литература+

Български език и литература+

Музика-

Български език и литература ЗИП+

Български език и литература+

5

История и цивилизация-

Изобразително изкуство+

Физическо възпитание и спорт+

Химия и ООС-

Английски език-

6

Религия
ЗИП+

Технологии-

География и
Икономика+

Биология и ЗО+

Физика+

7

 

Час на класа

 

 

 

ДК

50%

50%

50%

50%

50%

СК= 50%

Класен ръководител: Роза Кафеджиева

 

Седмично разписание на X -a клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Руски език-

Етика  и право+

Информац.
технологии
ЗИП-

Химия и ООС+

Химия и ООС+

2

Биология и ЗО-

История и цивилизация-

Етика  и право-

Български език и литература+

Английски език+

3

Български език и литература+

История и цивилизация
ЗИП-

Английски език+

Български език и литература+

Физическо възпитание и спорт-

4

Математика+

Руски език+

Математика+

Физика-

Информац.
технологии
ЗИП+

5

История и цивилизация
ЗИП+

Математика-

Физическо възпитание и спорт+

География и
Икономика-

Български език и литература ЗИП-

6

Информац.
Технологии-

Биология и ЗО+

Български език и литература ЗИП-

Математика
ЗИП-

История и цивилизация-

7

Физика+

Час на класа

 

 

Математика
ЗИП-

ДК

57%

50%

50%

50%

57%

СК= 52,8%

Класен ръководител: Мариана Радева

 

Седмично разписание на XI -a клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия+

Информац.
технологии
ЗИП-

Физическо възпитание и спорт ЗИП-

Български език и литература ЗИП+

Информац.
технологии
ЗИП-

2

Английски език+

Български език и литература +

Английски език+

Физика и
астрономия
ЗИП-

География и
Икономика
ЗИП-

3

Физическо възпитание и спорт ЗИП-

Български език и литература +

Български език и литература ЗИП+

Математика
ЗИП+

История и цивилизация-

4

Физическо възпитание и спорт -

Математика+

Физика-

Физическо възпитание и спорт -

Математика
ЗИП+

5

Български език и литература-

Философия
ЗИП-

Математика-

История и цивилизация+

История и цивилизация
ЗИП+

6

Философия
ЗИП+

История и цивилизация
ЗИП+

Философия+

Музика ЗИП+

Музика ЗИП+

7

 

Час на класа

 

География и
Икономика+

Физика и
астрономия
ЗИП+

ДК

50%

67%

50%

57%

57%

СК= 56,2%

Класен ръководител: Милен Налбантов

 

Седмично разписание на XII -a клас за учебната 2012/2013г.


Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература ЗИП-

Български език и литература -

Свят и личност
ЗИП+

Математика
ЗИП-

Свят и личност+

2

Свят и личност
ЗИП-

Български език и литература +

Физическо възпитание и спорт ЗИП-

Биология и ЗО ЗИП-

Музика ЗИП-

3

География и
Икономика
ЗИП-

Математика+

Свят и личност-

Английски език+

Физическо възпитание и спорт ЗИП-

4

Математика+

Физическо възпитание и спорт ЗИП-

Английски език+

Български език и литература +

Български език и литература ЗИП+

5

Физическо възпитание и спорт +

Физическо възпитание и спорт +

Математика
ЗИП-

Информац.
технологии
I и II група
ЗИП-

Информац.
технологии
I и II група
ЗИП-

6

Биология и ЗО ЗИП+

Информац.
технологии
I и II група
ЗИП-

Музика ЗИП+

География и
Икономика
ЗИП+

Математика
ЗИП-

7

 

Час на класа

Български език и литература ЗИП-

 

Свят и личност
ЗИП+

ДК

50%

50%

57%

50%

57%

СК= 52,8%

Класен ръководител: Светла Борисова