Ученически вестник

Проект „Моят живот – моя отговорност“

   През 2011/2012година стартира проект „Моят живот – моя отговорност“ по програма „Дъга“с изпълнител „Фондация социални практики в общността“ – гр. Пазарджик в партньорство с фондация „Стъпка по стъпка“ със срок на изпълнение до месец май 2013г.
        Целта на проекта е преодоляване на рисковите фактори, пораждащи насилие, пристрастяване към упойващи вещества, трафик на хора и сексуална експлоатация.
       Участници в проекта са деца и младежи на възраст от 14 – 18 години и ръководители от всички средни училища от гр.Велинград и с. Драгиново.
От нашето училище се включиха 4 ученици от IX–XII клас -  Красимир Баръмов, Жана Цимпарева, Оля Ангелова и Хасан Хаджиасан с ръководител  Димитър Садъков – педаг. съветник. От 21.XI.2011г до 23.XI.2011г. се проведе обучение на участниците в гр. Брацигово.
       Започнахме да работим в училището. Провеждахме обучение на ученици в часа на класа на принципа  „ ученици обучават ученици” с подкрепата на ръководителя на групата.Темите, които бяха разработени, имаха за цел да информират младите хора за раннoто разпознаване на рисковите фактори, въвеждане и отработване на модели на поведение, развиване на умения за правилен избор и преодоляване последствията от въздействието им. Проведохме презентация на тема „Трафик на хора“ в VIII клас. Съвместно с учениците от IX и X клас изработихме плакат с текстове и фотоси на тема „Не на насилието в училище“, с който гостувахме и на ПГСС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.Групата участници в проекта от тяхното училище ни изпратиха сполучливо изработен и ефектен свой плкат „Не на насилието“, който е във фоайето на нашето училище.
       През настоящата учебна година продължаваме да работим успешно по проекта, като се стараем да привлече повече участници, които също да обучават свои връстници.


проект Моят живот - моя отговорност

 

за клуб „Млад журналист”:

Димитър Садъков – педагогически съветник

 публикувано на 01.03.2013г.