СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българското царство при Асеневци (1185—1241)

План на урок №26 по история и цивилизации за 6. клас

1.Византия при династията на Комнините
                А) през 1071 г. селджукските турци победили Византия
                Б) Алексий I Комнин—стабилизирал страната
                В) Исак II Ангел—воювал се с норманите
2. Освободителното въстание на Асен и Петър (Теодор)
                А) 1185—начало на въстанието
                Б) 1187—Византия сключва мир с България
                В) Търново—столица на България
                Г) куманите стават съюзници на българите
                Д) България предлага на рицарите от Третия кръстоносен поход помощ срещу Византия
                Е) 1190 г.—българите, водени от Иван Асен I побеждават ромеите при Тревненския проход
                Ж) Петър, след него и Асен стават жертви на заговор
3. Укрепване и признаване на България при цар Калоян
                А) превзел Варна, отблъснал унгарците
                Б) през 1204 г. сключил уния (съюз) с папата и бил коронясан за крал, бълг. архиепископия минала под върховенството на Папството
                В) през 1204 г. победил рицарите край Одрин и пленил техният император Балдуин
4. Могъщество на България при цар Иван Асен II (1218-1241)
                А) по мирен начин България разширила границите си
                Б) през 1230 г. в битката при Клокотница българите победили войските на епирския деспот Теодор Комнин
                В) България отново опряла на три морета
                Г) през 1230 г. била възстановена Българската патриаршия и скъсана унията с папството
                Д) сечени златни монети