СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Електронно четим учебник по история и цивилизации за 6. клас


  Уроци по история и цивилизации за 6. клас по новата учебна програма

 1. Епохата на Европейското средновековие (V-XV век)
 2. Ранната християнска църква
 3. Великото преселение на народите
 4. Древните българи и славяни във Великото преселение на народите
 5. Могъщество на Византийската империя (V-VII век)
 6. Владетел и общество във Византия (IV-XI век)
 7. Възникване и разпространение на исляма
 8. Арабският халифат (VII-XI век)
 9. Империята на Карл Велики (768-814)
 10. Обществото в средновековния Запад (VI-X век)
 11. Създаване и укрепване на Дунавска България
 12. България през първата половина на IX век
 13. Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий
 14. Възходът на християнска България
 15. Златният век на старобългарската култура
 16. България при цар Петър I (927-969)
 17. България и Византия (кр. на Х—XII век)
 18. Изграждане на западноевропейските държави (IX-XI век)
 19. Всекидневният живот в Европа (V-XI век)
 20. Културата на християнска Европа (V-XI век)
 21. Християнската църква (VII-XI век)
 22. Градовете в европейския Запад (XII-XV век)
 23. Всекидневието в средновековния Запад (XII-XIV век)
 24. Разделената Църква (XII-XV век)
 25. Кръстоносните походи
 26. Българското царство при Асеневци (1185—1241)
 27. Общество и всекидневен живот в България (кр. на XII—XIV в.)
 28. Франция и Англия по пътя на централизацията
 29. Свещената Римска империя и нейните източни съседи (XII – XV в.)
 30. Балканският полуостров през XIV в.
 31. Култура и културно наследство на средновековна България
 32. Завладяването на Балканите от османците
 33. Културно наследство на средновековна Европа (XII—XIV в)
 34. Европа се отвраря към света
 35. Османската империя и нейните поданици
 36. Селата и селяните
 37. Българското общество (1944-1989г.)
 38. Съпротивата на българите срещу османската власт (XV—XVII в.)
 39. Православната вяра и съхраненото културно наследство

 

Използвани източници: Учебник по история и цивилизации, издателство „Просвета Плюс“, автори Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров; Уикипедия и др.

В НАЧАЛОТО