Често задавани въпроси

• Премахване на физическите бариери на граничния и митническия контрол. Българските граждани пътуват свободно във всички страни от ЕС.
• Право на свободно заселване и работа. Гражданите на ЕС са третирани еднакво, в която и страна членка да се намират.
• Десетки хиляди българи учат в друга държава от ЕС.
• Инвестициите от ЕС са милиарди, за да се помогне на България да изгради своите магистрали и пътища, да развие земеделието и да опази околната среда.
• Средната заплата се е увеличила двойно от приемането на България в ЕС.
• Изграждане на трансевропейска инфраструктура. Националните системи на транспорт, комуникации и пренос на суровини се свързват в една европейска мрежа.
• Обединяване на фирми и създаване на големи корпорации.
• Европейската комисия осъществява пълен контрол на политиката на конкурентноспособност. Без колебание тя налага глоби дори на гиганти като „Майкрософт“ и „Епъл“.
• Хармонизира се социалната политика и др.
• Регламентите на ЕС определят условията за безопасност, на които трябва да отговаря вашия смартфон.
• Регламентите на ЕС определят да получите минимална гаранция от 2 години при закупуване на техника.
• Благодарение на ЕС от юни 2017 бяха премахнати таксите за роуминг • Всеки служител (на пълно работно време) има право на най-малко 20 работни дни платен годишен отпуск.
• ЕС гарантира, че сте осведомени за това какви съставки съдържа закупеният от вас хранителен или козметичен продукт.
• ЕС гарантира вашите права на пътници като негови граждани.

И още много други. В долната част на всяка страница можете да видите линк към сайта „КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН“.
Шенгенското пространство е група от 25 европейски държави (от ЕС, но и Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), които са премахнали граничния контрол помежду си. България ще стане част от това пространство.
Мнения на експерти:
Положителните ефекти, свързани с еврото, постепенно ще започнат да се усещат още със стъпването на пътя към него: подобряване на вътрешния бизнес климат и повишаване на външното доверие, укрепване на банковата система, по-ниски лихви по кредитите, по-евтино и по-достъпно финансиране за бизнеса и домакинствата, по-голяма стабилност на националната икономика, намаляване на инвестиционния риск, нарастване на преките чуждестранни инвестиции и общата инвестиционна активност, намаляване на валутните разходи за бизнеса...
Рисковете, които най-често се споменават са например какво ще прави България, ако трябва да запретва ръкави, за да спасява, примерно, икономика с мащабите на италианската
До края на 2020 г. предстои да се договорят условията межу ЕС и Великобритания. За българските граждани ще важат всички договорености, както за останалите граждани на ЕС.
България е напълно равноправен член на ЕС. По много от въпросите всяка страна може да налага и вето.