Васев
 Георги
 Василев
 Спиро
 Геврекова
 Детелина
 Джорджева
 Васила
 Джурова
 Христина
 Димитров
 Димитър
 Димитров
 Димитър
 Карова
 Величка
 Каручева
 Димитрия
 Колева
 Пенка
 Кръстин
 Любен
 Колов
 Никола
 Пендрева
 Цвета
 Рашков
 Дечко
 Шарков
 Якуб
 Ямаков
 Тодор